คอร์สเรียน ภาษาญี่ปุ่น

คอร์สเรียน ภาษาญี่ปุ่น


เริ่มสอนตั้งแต่ พื้นฐานหรือมีพื้นฐานมาแล้ว
สอนตัวอักษร คําศัพท์ ไวยากรณ์ ฝึกใช้รูปประโยค
สอนการอ่าน เขียน ฟัง พูด ด้วยรูปแบบการสอนที่เข้าใจง่าย และนำไปใช้งานได้จริง


ตารางเรียน คอร์สภาษาญี่ปุ่น


คอร์ส A (เหมาะสำหรับนักเรียน ม.4)
ฝึกทักษะการเขียน ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรฮิรางานะ,ตัวอักษรคาตาคานะ เรียนรู้คำศัพท์  คำทักทายเบื้องต้น ไวยากรณ์เบื้องต้น  
คอร์ส B (เหมาะสำหรับนักเรียน ม.5)
ตัวอักษรคันจิ คำศัพท์ ไวยากรณ์  การอ่านบทความสั้นๆ แต่งประโยค ถาม-ตอบ (พูดฟัง) สอบวัดผล
คอร์ส C (เหมาะสำหรับนักเรียน ม.6)
ตัวอักษรคันจิ คำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่านบทความ แต่งเรียงความ
สอบวัดผล
競争試験   (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบแข่งขัน)