คอร์สเรียน

คอร์สเรียนของเรา

คอร์สวิชาการ ประกอบด้วย
  – คอร์สระดับประถมศึกษา
  – คอร์ส สอบเข้า ม.1
  – คอร์ส ม.ต้น
  – คอร์ส ม.ปลาย
  – คอร์ส สอบเข้า ม. 4
  – คอร์ส สอบเข้ามหาวิทยาลัย
คอร์สเสริมทักษะอื่นๆ ประกอบด้วย
  – คอร์ส สนทนาภาษาอังกฤษ 
     English Communication For AEC
  – คอร์ส ศิลปะ
  – คอร์ส ภาษาจีน
  – คอร์ส ภาษาญี่ปุ่น