คอร์สเรียน ศิลปะ

  มาร่วมฝึกใช้จิินตนาการและความคิดสร้างสรรค์กับการทำงานศิลปะในหลากหลายรูปแบบ ทั้งวาดภาพระบายสี ปั้น ประดิษฐ์ ปะติด กิจกรรมกระดาษ เพื่อเพิ่มทักษะ IQ EQ AQ SQ CQ PQ ด้วยกัน กับคอร์สศิลปะของโรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ พิเศษสุด เพียงคอร์สละ 1,200 บาท พร้อมอุปกรณ์


ตารางเรียน คอร์ส ศิลปะสามารถโทรสอบถามได้ที่ 084-155-9562 ,092-265-9039

ตัวอย่างความสนุกสนานในคอร์สเรียน วิชาศิลปะ

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียนในคลาสเรียน

 
ตัวอย่างผลงานของอาจารย์ผู้สอน คอร์สเรียน ศิลปะ