สอบเข้า ม.4 โรงเรียนชื่อดัง

เน้นฝึกทำข้อสอบ ก่อนลงแข่งขันในสนามจริง เทคนิคพราวพราว ได้คำตอบเร็วใช้เวลาน้อย
ต้องคอร์สนี้ “คอร์ส สอบเข้า ม.4 โรงเรียนชื่อดัง”
ติวเข้า ม.4 โรงเรียนชื่อดัง
– โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
– โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
– โรงเรียนหอวัง ลาดพร้าว
– โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

เรียนลึก ตรงประเด็น กับผู้รู้จริง สอนโดยทีมงานอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์

ตารางเรียน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.084-155-9562 , 092-265-9039