ประถม ตอนปลาย

    สร้างความมั่นใจ เสริมสร้างทักษะ และเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขัน เข้าโรงเรียนชื่อดัง ป.6 เข้า ม.1 เน้นสร้างความเข้าใจในบทเรียน และเทคนิคให้เหนือคู่แข่ง

ตารางเรียน คอร์สประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)