ประถม ตอนต้น

    เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน เพราะระดับประถมศึกษาเป็นระะดับเริ่มต้นในทางวิชาการ หากนักเรียนในระดับนี้มีความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ เมื่อขึ้นสู่ระดับชั้นต่อไป จะกลายเป็นคนเก่ง และเป็นคนที่มีคุณภาพในการเรียนในอนาคต

ตารางเรียน คอร์สประถมศึกษาตอนต้น (ป.1- ป.3)
วันอาทิตย์  เวลา  12.30 – 16.30 น.
วิชาที่เรียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย